Budynek usługowy - Klimatyzacja, sklep wentylacyjny, wentylacja Toruń
Tedimex Logo

Realizacje

Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku dla potrzeb usług medycznych w Bydgoszczy przy ul. Kasztanowej. System wentylacji został oparty na 5 centralach wentylacyjnych o łącznej wydajności 9330 m3/h. System klimatyzacji został oparty na 48 urządzeniach marki Samsung i Midea o łącznej mocy urządzeń w wysokości 152,4 kW.

NASI PARTNERZY