Ochrona Danych - Klimatyzacja, sklep wentylacyjny, wentylacja Toruń
Tedimex Logo

TEDIMEX Maria Karwowska Tadeusz Karwowski Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu (87-100), pragnie poinformować Państwa na jakich zasadach przetwarza Państwa dane osobowe. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”). Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TEDIMEX Maria Karwowska Tadeusz Karwowski Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97a.
 2. TEDIMEX Maria Karwowska Tadeusz Karwowski Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97a będzie przetwarzała Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzała ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  • Zawarcia i należytego wykonania zawartej z Państwem umowy oraz czynnościach niezbędnych do jej realizacji;
  • Wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Marketingu produktów i usług TEDIMEX Maria Karwowska Tadeusz Karwowski Spółka Jawna;
  • Dostarczania produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Podanie przez Państwa danych nie jest konieczne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
 5. TEDIMEX Maria Karwowska Tadeusz Karwowski Spółka Jawna może przetwarzać następujące kategorie pozyskanych od Państwa danych osobowych w szczególności: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, dane transakcyjne lub dane kontraktowe.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów.
 7. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do innych państw trzecich i organizacji międzynarodowych ani użyte do profilowania.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych, obsługą księgową, organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym TEDIMEX Maria Karwowska Tadeusz Karwowski Spółka Jawna powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów oraz pozostałe podmioty, wobec których wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.
 10. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych.
 11. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 12. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez TEDIMEX Maria Karwowska Tadeusz Karwowski Spółka Jawna Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

NASI PARTNERZY